Thành phần bụi: 7.9 m3/(W.h); Fomađêhit: 1.9 m3/(W.h)

Hiển thị kết quả duy nhất

Hotline pc