Chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng và đơn vị thụ hưởng như sau (Quý khách có thể lựa chọn chuyển khoản cho maylockhongkhinhapkhau.vn theo 1 trong số những ngân hàng dưới đây):

Ngân Hàng Á Châu
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
Chi nhánh: Chi nhánh ACB Hoàng Cầu
Chủ TK: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÁY VN
Số TK: 179021669
Kết quả hình ảnh cho tmcp quân đội
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh: Chi nhánh Tây Hà Nội
Chủ TK: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÁY VN
Số TK: 8231100165008
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB
Chi nhánh: Chi nhánh Hà Đông
Chủ TK: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÁY VN
Số TK: 019704060105806